Wat is Acem mediatie?

Acem meditatie is anders

Gebaseerd op een eeuwenoude traditie is Acem-meditatie gedurende de afgelopen 40 jaar verder ontwikkeld in Scandinavië. Oude inzichten zijn aangevuld met moderne psychologische inzichten en theorie. Traditionele lesmethoden zijn grotendeels vervangen door moderne lesmethoden en groepsdynamiek. Deze hebben de kracht van de meditatie doen toenemen met betere resultaten voor de beoefenaar.

Dagelijkse halfuurtjes

Gedurende de 40 jaar sinds Acem werd opgericht, hebben meer dan 50.000 mensen Acem-meditatie geleerd. Voor sommigen is de methode een voorbijgaande ervaring gebleken. Anderen hebben in Acem-meditatie een effectieve techniek voor ontspanning en gezondheid gevonden. Voor sommigen is Acem-meditatie ook belangrijk geworden als een manier om inspiratie te vinden en existentiële reflectie op hun leven te stimuleren. Voor de meesten zijn de dagelijkse halfuurtjes een gewoonte waar ze erg naar uitzien.

 Ontspanning en energie

Voor de beginner zijn de meest opvallende effecten van Acem-meditatie ontspanning en toegenomen energie. Velen bemerken een groter vermogen tot concentratie. Een groot aantal meldt verbeteringen in hun algehele welzijn. Het is nu algemeen geaccepteerd dat meditatietechnieken belangrijke hulpmiddelen kunnen zijn bij het hanteren van stress, het verlagen van de bloeddruk en het verlichten van de ongewenste effecten van de moderne levensstijl. Er is aangetoond dat Acem-meditatie een gunstig effect op hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid en andere stress-gerelateerde symptomen heeft.

 Zelfonderzoek

Voor wie regelmatig en gedurende ruime tijd Acem-meditatie beoefend heeft, zijn de effecten zelfs nog groter. Acems psychologische benadering stimuleert een fascinerend proces van zelfonderzoek. Op dit niveau is Acem-meditatie een manier om aspecten van het onderbewuste te onderzoeken hetgeen resulteert in een dieper begrip van zichzelf en het mens-zijn. Het is een belangrijke bron van toegenomen zelfbewustzijn en persoonlijke groei in existentiële zin. Het maakt het mogelijk enkele van je diepere psychologische structuren te wijzigen, het biedt een nieuwe en constructievere basis voor het dagelijks leven en het helpt je beter gebruik te maken van je potentieel.

 Gemakkelijk te leren

Acem-meditatie is gemakkelijk te leren en houdt de herhaling van een eenvoudige klank in. Het is een methode die de geest in staat stelt haar eigen behoeften op basis van een grotere innerlijke vrijheid uit te drukken. De hoofdzaak is je gedachten niet te controleren, maar juist het tegenovergestelde – ze los te laten. In Acem-meditatie bepaalt de geest haar eigen agenda wat bijzonder belangrijk is bij het werken met onbewuste processen. Toch is het een actieve techniek. Niemand beïnvloedt je. Acem-meditatie is iets wat je zelfstandig beoefent. De verkregen resultaten zijn uitsluitend het effect van de kwaliteit en duur van je eigen beoefening van de methode. Ze worden je niet van buitenaf verleend door de gratie van God, een goeroe, spirituele krachten of iets dergelijks.

Keywords: methode

Beginnerscursussen

Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Zaterdag 16 juli 2022 15:00
Lundsholm, Värmland, Sweden
Zaterdag 30 juli 2022 16:00

Psychologie van de Stilte

In dit boek worden de achtergronden, de effecten en de mogelijkheden van Acem-meditatie als mentale ontspanningstechniek en als middel tot persoonlijkheidsontwikkeling behandeld.