Psychologie van de Stilte

In dit boek worden de achtergronden, de effecten en de mogelijkheden van Acem-meditatie als mentale ontspanningstechniek en als middel tot persoonlijkheidsontwikkeling behandeld.

Psychologie van de Stilte
Productsoort
Book - ISBN 978-90-5452-005-4
Taal
Dutch
Prijs
€ 11,50

Aan de orde komen thema's als:

  •  hoe is het om te mediteren?
  •  wat levert het op?
  •  in welk opzicht is Acem-meditatie anders dan andere technieken?
  •  meditatie en gezondheid, religiositeit, drugs.
  •  principes en resultaten van Acem-meditatie.

Dit boek voorziet in een behoefte voor iedereen die belangstelling heeft voor meditatie in het algemeen en Acem-meditatie in het bijzonder.